USLUGE

Projektna dokumentacija

Izrada projektne dokumentacije svih struka potrebne za ishođenje građevinskih, uporabnih i ostalih dozvola.

Izrađujemo i organiziramo izradu cjelokupne projektne dokumentacije potrebne za realizaciju određenog investicijskog procesa. Projektna dokumentacija uključuje izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata arhitektonske, građevinske, elektrotehničke i strojarske struke, kao i izradu pratećih elaborata potrebnih za realizaciju dozvola. Usluga uključuje i praćenje realizacije izdavanja potrebnih dozvola od strane nadležnih tijela državne uprave.

Dizajn interijera

Izrada i realizacija idejnog projekta uređenja interijera.

Usluga obuhvaća izlazak na teren, pregled postojećeg stanja i izradu idejnih rješenja iz kojih će se, u suradnji s klijentom, odrediti parametri potrebni za izradu idejnog projekta. Idejni projekt sadrži detaljnu razradu idejnih rješenja u obliku arhitektonskih crteža, 3D slika i animacija, kao i prijedlog troškovnika potrebnih radova i opreme. Nakon izrade projekta moguća je daljnja suradnja s klijentima u obliku usluga izrade izvedbenog projekta i same realizacije izvedbe projektne dokumentacije.

3D Vizualizacije

Izrada arhitektonskih vizualizacija, rendera, animacija interijera i eksterijera.

Usluga specijaliziranog grafičkog dizajna. Izrada ‘trodimenzionalnih’ modela, foto realističnih slika i animacija interijera i eksterijera u arhitekturi. Vizualizacija se izrađuje s ciljem kvalitetnije prezentacije klijentu oblika, funkcionalnosti i interakcije s okolišem samog objekta. Ovu uslugu nudimo samostalno, kao i u sklopu izrade glavnog arhitektonskog projekta.

Stručni nadzor gradnje

Tehničko savjetovanje i stručni nadzor nad izgradnjom građevinskih objekata u svim fazama gradnje.

Stručni nadzor gradnje uz tehničko savjetovanje provodi se, u suradnji sa investitorom i izvođačem, u svim fazama izgradnje određenog objekta sa svrhom osiguranja realizacije koncepcije građevine utvrđene građevinskom dozvolom. U sklopu pružanja usluga stručnog nadzora gradnje koordiniramo rad svih sudionika u gradnji, sudjelujemo u tehničkim pregledima građevine, izrađujemo završna izvješća nadzornih inženjera i osiguravamo izvođenje radova u skladu s važećim propisima sve do završne faze ishođenja uporabne dozvole.